Wetswijzigingen per 1 januari 2018

Wij zetten de belangrijkste wetswijzigingen voor de woningmarkt die ingaan per 2018 even voor u op een rijtje. Welke zijn op u van toepassing?

Loan-to-Value daalt in 2018 naar 100%

Per 1 januari  2018 daalt de Loan-to-Value van 101% naar 100%. Dit betekend dat u maximaal tot 100% van de waarde van uw woning een hypotheek kunt afsluiten.

Er is een uitzondering voor de financiering van energiebesparende maatregelen voor de eigen woning. Voor investeringen in energiebesparende maatregelen kan tot 106% van de waarde van de woning worden geleend.

NHG-grens in 2018 naar €265.000

De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen met ruim 8 % naar €265.000. Gaat u investeren in energiebesparende voorzieningen? Dan is de NHG-kostengrens maximaal €280.900.

Inkomen partner telt voor 70% mee

Bent u tweeverdieners? Dan telt vanaf 1 januari het inkomen van de minst verdienende partner bij het bepalen van het financieringslastpercentage voor 70% mee. In 2017 was dit nog 60%. De komende jaren zal dit percentage verder gaan stijgen.

Vereniging Van Eigenaars

Op 1 januari 2018 gaat de “Wet verbetering functioneren VvE’s” in werking. Dit houdt in dat de VvE een jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds moet doen.

De VvE heeft daarbij twee opties om te bepalen hoe hoog het bedrag in het reservefonds moet zijn:

–          Het opstellen van een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Hierin staat precies welke onderhoudswerkzaamheden er moeten plaatsvinden, wanneer deze moeten plaatsvinden en wat de kosten van deze werkzaamheden zijn.

–          Is er geen MJOP? Dan moet de VvE minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren in het reservefonds.

Het overgangsrecht bedraagt 3 jaar. Voor de VvE betekent dit dat zij binnen 3 jaar de reservering ten behoeve van het reserveringsfonds moeten realiseren.

Hypotheekrenteaftrek

Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken daalt in 2017 met 0,5% naar 49,5%.

Hypotheekrente over restschulden

De tijdelijke maatregel maakt het mogelijk de rente over meegefinancierde restschulden 15 jaar lang fiscaal af te trekken. Deze maatregel loopt op 1 januari 2018 af en is de rente niet langer fiscaal aftrekbaar.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over de veranderingen per 1 januari 2018? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze financieel adviseur René Postma.

Complimenten voor team Hopma!

Ik ben zeer tevreden over deze makelaar. Ze zijn deskundig, professioneel, integer en hun stijl van begeleiding is heel persoonlijk waardoor je het gevoel krijgt dat jij wel eens hun enige klant zou kunnen zijn! Verkoper van Van Starkenborghstraat 34

Bekijk alle ervaringen