De mooiste momenten beleef je thuis

Sinds 1932 is Hopma Makelaardij een begrip in Groningen. Hopma Makelaardij is een gevestigde naam voor de begeleiding bij verkoop en aankoop van woningen in de stad Groningen en omliggende gemeenten. Wij streven in onze dienstverlening naar een grote mate van zorgvuldigheid, openheid en integriteit. Wij stellen in onze dienstverlening het belang van de klant centraal. Dankzij onze ervaring handelen we doeltreffend en dat maakt het verschil.

Nieuw in de verkoop

Woning verkopen, aankopen of beleggingsbjecten

Navigeer snel naar je bestemming

Dit zeggen onze klanten over ons

Klantervaringen

Met meer dan 90 jaar ervaring hebben wij aardig veel klanten geholpen met hun zoektocht naar een geschikte woning. Lees wat ze zeggen over ons.

Bekijk alle beoordelingen

Ik zou deze makelaar aanbevelen

Duidelijk, snel, krachtig en met beleid… Perfecte begeleiding, voldoende ruimte voor vragen. Heel snel response met duidelijke antwoorden en adviezen.

Verkoop | Topaasstraat 1

Ik zou deze makelaar aanbevelen

Duidelijk, snel, krachtig en met beleid… Perfecte begeleiding, voldoende ruimte voor vragen. Heel snel response met duidelijke antwoorden en adviezen.

Koop | Alexander Dubcekweg 15

Wij gaan graag voor je aan de slag

Ontmoet onze professonials

Wij spannen ons graag in om jouw verkoop tot een succes te maken, en zullen je van het begin tot het einde terzijde staan. Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat je tevreden bent met het resultaat en dat wij onze beloften ook echt nakomen.

Stefan Verhoeven
NVM Makelaar

Thomas Sants
NVM makelaar

René Postma
Financieel adviseur

Margreet Luit
Commercieel medewerkster

Marieke Lanting
Marketing- en communicatie

Rutger Korte
Kandidaat register makelaar

Thomas Sants
NVM makelaar

Stefan Verhoeven
NVM makelaar-taxateur

René Postma
Financieel adviseur

Rutger Korte
Kandidaat register makelaar

Margreet Luit
Commercieel medewerkster

Val op met je woning

Iedere woning een website

De eigen woningwebsite is een unieke manier om op te vallen tussen het totale woningaanbod. Met fullscreen foto’s in HD kwaliteit!

Lees meer
De mooiste momenten beleef je thuis

HOPMA makelaardij

Meer over ons weten?

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Over ons Contact opnemen
Alles over een huis kopen

Veelgestelde vragen door kopers

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst.

Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde.

Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  1. Financieringsvoorbehoud.
  2. Geen huisvestingsvergunning.
  3. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
  4. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
  5. NVM No-Risk clausule.

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste.

Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld.

De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

In principe geldt dat je een bestaand huis inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken koopt. Maar er zijn uitzonderingen. In het geval van een zogenaamd ‘ernstig gebrek’ of bij schending van de mededelingsplicht, kan de verkoper aansprakelijk zijn. Laat je grondig onderzoek na, dan is er een grotere kans dat u de verkoper niet meer aansprakelijk kunt stellen als later toch blijkt dat de woning gebreken heeft.

Bij verborgen gebreken kun je de verkoper trachten aansprakelijk stellen. Hiervoor heb je juridische hulp nodig. Je kunt eventueel terecht bij Vereniging Eigen Huis of anders je eigen rechtsbijstand verzekering raadplegen. Op de pagina ‘verborgen gebreken‘ staat meer informatie en een handige video met uitleg over verborgen gebreken.

De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij adviseert de verkoper tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag daarom niet tegelijkertijd jouw belangen behartigen.

Als je dus begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankopende NVM-makelaar in te schakelen.

In het kader van gerechtvaardigd belang van de verkoper/verhuurder mag de makelaar t.b.v. een bezichtiging minimaal naam en adres vragen van koper.

Er mag op dat moment nog niet gevraagd worden naar bijvoorbeeld financiële informatie om op basis daarvan een voorselectie te maken uit de kandidaat huurders / kopers (om zodoende het aantal bezichtigingen bijvoorbeeld in corona tijd te beperken).

De makelaar kan overigens wel aangeven wat de vereisten zijn om in aanmerking te komen voor een huurwoning, zodat duidelijk is of het zin heeft de woning te bezichtigen.

De verkoper heeft een mededelingsplicht om alle gebreken die hij kent en die van belang zijn voor de aankoop van de woning, aan de koper te melden. Door middel van een (standaard) vragenlijst wordt hieraan vorm gegeven.

De verkopend makelaar gaat uit van wat de verkoper hem vertelt, omdat de makelaar niet in de woning heeft gewoond. Tenzij de verkopend makelaar twijfels heeft over de gegeven informatie dan moet hij dat wel onderzoeken.

De koper heeft een onderzoeksplicht om de bouwkundige staat van het huis goed te onderzoeken en eventuele gebreken aan de koopwoning te herkennen. De makelaar kan hier een rol spelen, in sommige gevallen kan de makelaar ook adviseren om een bouwkundige keuring uit te laten voeren.

Een NVM-aankoopmakelaar heeft een meerjarige opleiding tot makelaar gevolgd, hij moet zich aan de Erecode houden en beschikt over het grootste netwerk en de grootste database uit de sector. Daarnaast loopt NVM voorop met innovatieve tools zodat jij altijd een streepje voor hebt op mensen zonder NVM-makelaar.

Op een aankoopcoach is bovenstaande niet van toepassing. Dit is slechts een ‘coach’, geen professionele makelaar.

Alles over een huis verkopen

Veelgestelde vragen door verkopers

Je kunt alles over de rol van de makelaar lezen op www.nvm.nl/wonen. In de algemene consumenten voorwaarden kun je lezen wat de rechten en plichten over en weer zijn. Een NVM-makelaar mag niet tegelijkertijd optreden als aankoopmakelaar en verkoopmakelaar ten aanzien van het zelfde pand.

De verkopend makelaar behartigt alleen de belangen van de verkoper. Een aankoopmakelaar behartigt de belangen van de koper.

Dat is niet automatisch het geval. Indien jouw makelaar of een door hem ingeschakelde fotograaf foto’s voor je heeft gemaakt, is hier automatisch een auteursrecht op komen te rusten.

Voordat je de foto’s zou kunnen gebruiken, heb je dus eerst toestemming nodig van de makelaar. Ook als je bij intrekking van de opdracht een vergoeding heeft betaald voor deze foto’s.

Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen huis verkocht is en stappen daardoor bij voorbaat niet over naar een andere woning. Koop je met de NVM No-Risk clausule dan kun je die overstap vaak wel maken.

De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de koper met dubbele lasten komt te zitten.

De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer duurt. De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te gaan met deze ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de NVM No-Risk clausule doet de koper al het mogelijke om zijn huis te verkopen.

De verkoper gaat gedurende die tijd door met de verkoop van het reeds verkochte huis. Vindt de verkoper een andere koper, die onder gelijke voorwaarden het huis wil kopen, zonder de No Risk clausule, dan krijgt de eerste koper bedenktijd om de koop definitief te maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de verkoper vervolgens het huis aan de tweede koper.

De verkoper heeft een mededelingsplicht om alle gebreken die hij kent en die van belang zijn voor de aankoop van de woning, aan de koper te melden. Door middel van een (standaard) vragenlijst wordt hieraan vorm gegeven. De verkopend makelaar gaat uit van wat de verkoper hem vertelt, omdat de makelaar niet in de woning heeft gewoond. Tenzij de verkopend makelaar twijfels heeft over de gegeven informatie dan moet hij dat wel onderzoeken.

De  koper heeft een onderzoeksplicht om de bouwkundige staat van het huis goed te onderzoeken en eventuele gebreken aan de koopwoning te herkennen. De makelaar kan hier een rol spelen, in sommige gevallen kan de makelaar ook adviseren om een bouwkundige keuring uit te laten voeren.

Een NVM-makelaar kan je adviseren over energielabels en verbeteringen op het gebied van de verduurzaming van jouw woning. Op een speciale pagina is dit uitgelegd. NVM-makelaars kunnen daarnaast gebruik maken van de NVM Energielabel Service. Daarmee wordt u vlot, vakkundig en snel geholpen.

De vraag heeft alles te maken met transparantie. Zoals in de opdracht tot dienstverlening vermeldt staat:

Het NVM-lid aanvaardt geen nieuwe opdracht (van een derde) voor een activiteit die direct of indirect verband houdt met het belang van de opdrachtgever, tenzij het NVM-lid de opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van die nieuwe opdracht en samen met de opdrachtgever tot de conclusie is gekomen dat het aanvaarden van die nieuwe opdracht niet strijdig is met het belang van de opdrachtgever. Indien het een groot makelaarskantoor betreft zou dit samen kunnen, mits ieder een eigen makelaar heeft en mits alle partijen op de hoogte zijn.